Gerda och Salomo Wuorios stiftelse

  suomi  svenska  englishGerda och Salomo Wuorios stiftelse Salomo Wuorio S. Wuorios måleri S. Wuorios arbeten Publikationer
kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva

S. WUORIOS ARBETEN

Målningsdekorationer i Helsingfors

Riksarkivet, Fredsgatan 17
Ständerhuset, Snellmansgatan 911
Vestibulen i Finska Litteratursällskapets hus, Hallituskatu 1
Alexandersgatan 46, trappuppgången
Skillnadsgatan 13
Banksalen vid tidigare Föreningsbanken i Finland, Alexandersgatan 36
Södra Esplanaden 24, trappuppgången

Glasarbeten i Helsingfors

Glasmålning i stadens drätselkontor, Norra Esplanaden 15
Glasmålning i trapphuset i Pohjolas hus, Alexandersgatan 44
Restaurang Elites fönster, Södra Hesperiagatan 22