suomi svenska english
 Helsingfors
 Tammerfors
 Björneborg
 Vasa

S. WUORIOS ARBETEN

Målningsdekorationer i Helsingfors
Riksarkivet, Fredsgatan 17
Ständerhuset, Snellmansgatan 9–11
Vestibulen i Finska Litteratursällskapets hus, Hallituskatu 1
Alexandersgatan 46, trappuppgången
Skillnadsgatan 13
Banksalen vid tidigare Föreningsbanken i Finland, Alexandersgatan 36
Södra Esplanaden 24, trappuppgången

Glasarbeten i Helsingfors
Glasmålning i stadens drätselkontor, Norra Esplanaden 15
Glasmålning i trapphuset i Pohjolas hus, Alexandersgatan 44
Restaurang Elites fönster, Södra Hesperiagatan 22