Gerda och Salomo Wuorios stiftelse

  suomi  svenska  englishGerda och Salomo Wuorios stiftelse Salomo Wuorio S. Wuorios måleri S. Wuorios arbeten Publikationer
kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva
kuva kuva
Södra Esplanaden 24, trappuppgången

I hörnet av Skillnadsgatan och Södra Esplanaden färdigställdes år 1893 ett bostads- och affärshus som apotekare Girsén lät bygga. I byggnadens trappuppgång och bostäder har det funnits rikligt med dekorationer som var gjorda av S. Wuorios måleri. Till och med taken i kökstrappornas småbostäder var dekorerade med målningar. Alla vägg- och takytor har blivit övermålade ett flertal gånger, men i samband med en restaurering som genomfördes 1998 togs en del av målningarna fram. Trappuppgången mot Södra Esplanaden rekonstruerades till sitt ursprungliga utseende.

Byggnaden på kartan