suomi svenska english
 Helsingfors
 Tammerfors
 Björneborg
 Vasa
foto 1  
foto 2  
      Södra Esplanaden 24,       trappuppgången

I hörnet av Skillnadsgatan och Södra Esplanaden färdigställdes år 1893 ett bostads- och affärshus som apotekare Girsén lät bygga. I byggnadens trappuppgång och bostäder har det funnits rikligt med dekorationer som var gjorda av S. Wuorios måleri. Till och med taken i kökstrappornas småbostäder var dekorerade med målningar. Alla vägg- och takytor har blivit övermålade ett flertal gånger, men i samband med en restaurering som genomfördes 1998 togs en del av målningarna fram. Trappuppgången mot Södra Esplanaden rekonstruerades till sitt ursprungliga utseende.

Byggnaden på kartan