Gerda och Salomo Wuorios stiftelse

  suomi  svenska  englishGerda och Salomo Wuorios stiftelse Salomo Wuorio S. Wuorios måleri S. Wuorios arbeten Publikationer
kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva
kuva kuva
Ständerhuset,Snellmansgatan 9-11

Ständerhuset ritades av arkitekten Gustaf Nyström som mötesplats för icke adlade stånd och byggnadsarbetet inleddes i december 1888. Man annonserade om en anbudstävlan för målararbetet i tidningen Uusi Suometar den 2 mars 1890. Byggnadskommitté fick fyra anbud inom utsatt tid och av dessa var Samuel Koskinens och Salomo Wuorios gemensamma anbud klart förmånligaste. Det är oklart hur arbetet uppdelades mellan de båda affärerna eller om det delades överhuvudtaget. Arbetet vid Ständerhuset var alltså ett gemensamt projekt mellan två näringsidkare, i vilkas namn arbetstagarna anställdes.

De guldmosaikbaserade grisaille-målningarna på väggarna i salarna för borgerskapet och bondeståndet planerades av dekorationsmålaren Karl Gustaf Wetterstrand från Stockholm. Takmålningarna i salarna för borgerskapet och bondeståndet sägs även vara gjorda av Wetterstrand. Takmålningarna är utförda i oljefärger på tyg och har därefter utspänts i taket. Groteskmönstren i vestibulens tak utfördes av dekorationsmålaren Erling. Arbetet vid Ständerhuset blev klara i januari 1891. Resultatet av Wuorios och Koskinens samarbete väckte förtjusning bland samtida och de lovordades i pressen.

Dekorationsmålningarna i Ständerhuset var rikliga både till motiv och till färgsättning. Sfinxerna som målats i takkanten i vestibulen hittades i samband med en restaurering av byggnaden under åren 198991. De övriga målningarna i vestibulen, de massiva marmorerade pelarna och groteskmönstren i vestibulens tak har besparats från att bli övermålade. De rengjordes omsorgsfullt i samarbete med restaureringen, liksom även de målade dekorationerna i sammanträdesrummen i byggnadens andra våning.

Byggnaden på kartan