suomi svenska english
 Helsingfors
 Tammerfors
 Björneborg
 Vasa
      Restaurang Elites fönster,
      Södra Hesperiagatan 22

Glasetsningen som finns i Restaurang Elites fönster förverkligades i Wuorios ateljé. Man har inte vetskap om planerarens namn.

Byggnaden på kartan