Gerda och Salomo Wuorios stiftelse

  suomi  svenska  englishGerda och Salomo Wuorios stiftelse Salomo Wuorio S. Wuorios måleri S. Wuorios arbeten Publikationer
kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva
kuva
Restaurang Elites fönster, Södra Hesperiagatan 22

Glasetsningen som finns i Restaurang Elites fönster förverkligades i Wuorios ateljé. Man har inte vetskap om planerarens namn.

Byggnaden på kartan