suomi svenska english
 Helsingfors
 Tammerfors
 Björneborg
 Vasa
foto 1  
foto 2  
      Vestibulen i Finska       Litteratursällskapets hus,       Hallituskatu 1

Samtidigt med entreprenaden vid Ständerhuset och Riksarkivet utförde Wuorio dekorationsmålningarna i Finska Litteratursällskapets byggnad. SKS byggnad var Wuorios första egna arbetsprojekt. Byggnaden planerades av arkitekt Sebastian Gripenberg.

Vintern 1888–89 inleddes röjningsarbeten på tomten som staten donerat. Det egentliga byggnadsarbetet inleddes i mars 1889 och de fortgick till påföljande vår. Inredningsarbetet i byggnaden påbörjades våren 1890. Wuorio hade ett flertal målare till hjälp, vilka han hade anställt i sitt måleris namn, men de viktigaste arbeten utförde han dock själv. Kvinnofigurerna i aulan berättas vara dekorationsmålare Erlings handstil. Målningsarbeten vid Finska Litteratursällskapets byggnad var klara i juli 1890.

Dekorationsmålningarna i vestibulen vid Finska Litteratursällskapet har bevarats utan att målas över, men festsalens dekorationer förstördes år 1934 när salen omändrades till bibliotek under omfattande restaureringsarbeten.

Byggnaden på kartan