Gerda och Salomo Wuorios stiftelse

  suomi  svenska  englishGerda och Salomo Wuorios stiftelse Salomo Wuorio S. Wuorios måleri S. Wuorios arbeten Publikationer
kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva
kuva kuva
Vestibulen i Finska Litteratursällskapets hus, Hallituskatu 1

Samtidigt med entreprenaden vid Ständerhuset och Riksarkivet utförde Wuorio dekorationsmålningarna i Finska Litteratursällskapets byggnad. SKS byggnad var Wuorios första egna arbetsprojekt. Byggnaden planerades av arkitekt Sebastian Gripenberg.

Vintern 188889 inleddes röjningsarbeten på tomten som staten donerat. Det egentliga byggnadsarbetet inleddes i mars 1889 och de fortgick till påföljande vår. Inredningsarbetet i byggnaden påbörjades våren 1890. Wuorio hade ett flertal målare till hjälp, vilka han hade anställt i sitt måleris namn, men de viktigaste arbeten utförde han dock själv. Kvinnofigurerna i aulan berättas vara dekorationsmålare Erlings handstil. Målningsarbeten vid Finska Litteratursällskapets byggnad var klara i juli 1890.

Dekorationsmålningarna i vestibulen vid Finska Litteratursällskapet har bevarats utan att målas över, men festsalens dekorationer förstördes år 1934 när salen omändrades till bibliotek under omfattande restaureringsarbeten.

Byggnaden på kartan