Gerda och Salomo Wuorios stiftelse

  suomi  svenska  englishGerda och Salomo Wuorios stiftelse Salomo Wuorio S. Wuorios måleri S. Wuorios arbeten Publikationer
kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva
kuva kuva
Riksarkivet, Fredsgatan 17

År 1886 valdes 28-åriga Gustaf Nyström till planerare av Riksarkivet. Dekoreringen av byggnaden var veterligen Salomo Wuorios första betydande arbete i Helsingfors. Målningsarbetet som anförtroddes till S. Koskinens måleri inleddes i september 1889 och de fortsatte genom följande vinter. Wuorio som ledde arbetet hade en lärling till hjälp, som han hade tillkallat till arbetet från sin hemsocken. Wuorios arbetskamrat från Stockholm, Wilhelm Sjöberg, genomförde marmoreringsarbeten.

De målade dekorationerna vid Riksarkivet har till huvuddel bevarats. Den gamla vestibulen och trappan är representativa exempel på planeringen i slutet av 1800-talet som idealiserade elegans och utsmyckningar.

Byggnaden på kartan