suomi svenska english
 Helsingfors
 Tammerfors
 Björneborg
 Vasa
foto 1  
foto 2  
      Riksarkivet, Fredsgatan 17

År 1886 valdes 28-åriga Gustaf Nyström till planerare av Riksarkivet. Dekoreringen av byggnaden var veterligen Salomo Wuorios första betydande arbete i Helsingfors. Målningsarbetet som anförtroddes till S. Koskinens måleri inleddes i september 1889 och de fortsatte genom följande vinter. Wuorio som ledde arbetet hade en lärling till hjälp, som han hade tillkallat till arbetet från sin hemsocken. Wuorios arbetskamrat från Stockholm, Wilhelm Sjöberg, genomförde marmoreringsarbeten.

De målade dekorationerna vid Riksarkivet har till huvuddel bevarats. Den gamla vestibulen och trappan är representativa exempel på planeringen i slutet av 1800-talet som idealiserade elegans och utsmyckningar.

Byggnaden på kartan