suomi svenska english
 Helsingfors
 Tammerfors
 Björneborg
 Vasa
foto 1  
foto 2  
      Banksalen vid tidigare       Föreningsbanken i Finland,       Alexandersgatan 36

Föreningsbanken i Finland lät bygga sitt första egna huvudkontor på Alexandersgatan 36 under åren 1896–98. Byggnaden planerades av Gustaf Nyström. I byggnadens dekorationsmålningar kan man ana ett avståndstagande till nyrenässansens rikliga form- och färgvärld. De dekorativa etsningarna i banksalens tak är ännu tunga till stilen och fyllda med små detaljer. Däremot är växtmotiven som kantar kupoltaket i vestibulen i dess abstraherade enkelhet en avvikelse från S. Wuorio måleris tidigare arbeten.

Bankhuset hyrdes ut år 1936, men togs på nytt i bankens användning efter en restaurering år 1979. I samband med restaureringen återställdes de väggmarmoreringar och dekorationsmålningar som hittades under lager av mål till dessas ursprungliga utseende. Även glastaket hade farit illa under årens lopp och var i behov av restaurering.

Byggnaden på kartan