Gerda och Salomo Wuorios stiftelse

  suomi  svenska  englishGerda och Salomo Wuorios stiftelse Salomo Wuorio S. Wuorios måleri S. Wuorios arbeten Publikationer
kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva
kuva kuva
Banksalen vid tidigare Föreningsbanken i Finland, Alexandersgatan 36

Föreningsbanken i Finland lät bygga sitt första egna huvudkontor på Alexandersgatan 36 under åren 189698. Byggnaden planerades av Gustaf Nyström. I byggnadens dekorationsmålningar kan man ana ett avståndstagande till nyrenässansens rikliga form- och färgvärld. De dekorativa etsningarna i banksalens tak är ännu tunga till stilen och fyllda med små detaljer. Däremot är växtmotiven som kantar kupoltaket i vestibulen i dess abstraherade enkelhet en avvikelse från S. Wuorio måleris tidigare arbeten.

Bankhuset hyrdes ut år 1936, men togs på nytt i bankens användning efter en restaurering år 1979. I samband med restaureringen återställdes de väggmarmoreringar och dekorationsmålningar som hittades under lager av mål till dessas ursprungliga utseende. Även glastaket hade farit illa under årens lopp och var i behov av restaurering.

Byggnaden på kartan