Gerda och Salomo Wuorios stiftelse

  suomi  svenska  englishGerda och Salomo Wuorios stiftelse Salomo Wuorio S. Wuorios måleri S. Wuorios arbeten Publikationer
kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva
kuva
Glasmålning i trapphuset i Pohjolas hus, Alexandersgatan 44

Pohjola-huset som planerades av arkitekterna Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen stod klart på Alexandersgatan år 1901. Glasmålningen i trapphuset framställdes vid S. Wuorios måleri.

Byggnaden på kartan