Gerda och Salomo Wuorios stiftelse

  suomi  svenska  englishGerda och Salomo Wuorios stiftelse Salomo Wuorio S. Wuorios måleri S. Wuorios arbeten Publikationer
kuva kuva

S. WUORIOS ARBETEN

Målningsdekorationer i Björneborg

Björneborgs teater, Hallituskatu 14
Björneborgs stadshus, Hallituskatu 12