suomi svenska english
 Helsingfors
 Tammerfors
 Björneborg
 Vasa
      Björneborgs teater,
      Hallituskatu 14

Björneborgarna ville ha en så representativ teaterbyggnad som möjligt. Man sparade inte på pengarna och merparten av arbetarna och de använda materialen införskaffades från utlandet. Byggnadsarbetet på teatern som ritats av den svenska arkitekten J. E. Stenberg inleddes i april 1883. Ridån och dekorationsmålningarna beställdes vintern 1883–84 av stockholmaren Carl Grabow som sände Salomo Wuorio för att leda målararbetet. Inrednignsarbetet påbörjades våren 1884.

Wuorio hade Howard Engström och Carl Stolts som hjälp. I målningen av foajén assisterade den lokala målarmästaren Lindh. En del av dekorationsmålningarna gjordes färdigt i Grabows ateljé i Stockholm och de anlände som sjöfrakt till Björneborg i juli. Till dekorationerna som gjordes i Stockholm hörde åtminstone sju målningar utförda med oljefärger på runda dukar, vilka utspändes i taket på salongen. Oljemålningarna är gjorda av Karl Gustaf Wetterstrand. Även de av Grabow beställda kulisserna som innefattade nära sjuttio delar gjordes i Stockholm. Björneborg teaterhus invigdes i december 1884.

Byggnaden på kartan