Gerda och Salomo Wuorios stiftelse

  suomi  svenska  englishGerda och Salomo Wuorios stiftelse Salomo Wuorio S. Wuorios måleri S. Wuorios arbeten Publikationer
kuva kuva
kuva kuva
Björneborgs stadshus, Hallituskatu 12

Björneborgs stadshus, eller Junneliuska palatset, lät byggas av apotekare Robert Junnelius som bostad för sin familj och sina släktingar. Byggnaden planerades av arkitekt August Krook och det färdigställdes år 1895. S. Wuorios måleri stod för målningsarbeten av fasaden och interiören.

Byggnaden på kartan