Gerda och Salomo Wuorios stiftelse

  suomi  svenska  englishGerda och Salomo Wuorios stiftelse Salomo Wuorio S. Wuorios måleri S. Wuorios arbeten Publikationer
kuva kuva
kuva kuva
Tammerfors rådhus, Centraltorget

Städernas ställning som självständiga förvaltningsenheter förstärktes under 1870-talet när kommunalförvaltningen genomgick en grundlig förnyelse. I Tammerfors konstaterade man att det gamla rådhuset som var i dåligt skick inte hade utrymmen som räckte till för att uppfylla de nya kraven. Projektet för att bygga ett nytt rådhus framskred långsamt och först i april 1888 murades grundstenen till byggnaden som planerats av arkitekt Georg Schreck. Våren 1889 kunde man inleda målararbetet. S. Koskinens måleri gavs i uppdrag att utföra dekorationsmålningen av vestibulen, trappan och festvåningen. Den lokala J. Widboms måleri fick i uppdrag att måla övriga utrymmen i nedre våningen. Salomo Wuorio ledde en arbetsgrupp om åtta män där Juho Lahtinen och två bröder med namnet Heinänen, samt fem andra målare ingick. Målararbetet pågick från våren till mitten av september, men rådhuset invigdes först i januari 1890.

I något skede hade dekorationsmålningarna i vestibulen målats över men i samband med en restaurering år 1966 togs de fram. Målningarna i festsalen har bevarats nära orörda och de rengjordes år 1977. Rådhuset genomgick en totalrenovering åren 20032004.

Byggnaden på kartan