suomi svenska english

PUBLIKATIONER

Hilla Tarjanne (red.) "Seinät kertovat - Salomo Wuorio 150 vuotta" -jubileumsbok
För att hedra jubileumsåret publicerade Gerda och Salomo Wuorios stiftelse en jubileumsbok. Boken består av elva artiklar som behandlar ärenden som var en viktig del av Salomo Wuorios liv: färg, ornament och stil. Verket är rikligt illustrerat och dess layout har planerats av Jouni Kaipia och Jussi Salmivuori.


Hilla Tarjanne: "S. Wuorio - helsinkiläinen koristemaalausliike"
En historik som behandlar S. Wuorios måleri och Salomo Wuorio publicerades i Helsingfors stadsmuseums Memoria-serie år 1998. Boken gavs ut i nytryck år 2007.